Zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD u dzieci

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) to schorzenie, które polega przede wszystkim na nieumiejętności skupienia uwagi i nadruchliwości u pacjenta. Jest najczęściej diagnozowane w okolicach 6. roku życia, kiedy dziecko trafia do szkoły i można zestawić jego zachowanie z innymi pociechami. Diagnoza jest stawiana przez lekarza psychiatrę. To istotne, ponieważ często trudno odróżnić ogólny temperament malucha i jego ruchliwość od zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

ADHD u dzieci - leczenie

ADHD u dzieci - objawy

W niektórych sytuacjach objawy ADHD przypominają te występujące przy napadach padaczkowych. Można jednak wyróżnić te bardziej charakterystyczne. Dziecko ma zaburzoną koncentrację i uwagę, łatwo się rozprasza, jest rozkojarzone i unika czynności wymagających zaangażowania. Ponadto charakterystycznym symptomem jest porywczość, cechującą się wyrażaniem emocji i myśli bez zastanowienia o konsekwencjach, podejmowaniem ryzykownych działań. Maluch jest też nadruchliwy, np. musząc zostać w jednym miejscu, cały czas się wierci czy bawi.

Diagnoza ADHD u dzieci i nastolatków

Diagnoza ADHD jest wykonywana przez psychologa, a najlepiej psychiatrę. Warto wybrać się do specjalisty widząc u dziecka nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia koncentracji, jednak w praktyce to nie wystarczy, by stwierdzić, że maluch ma ADHD. Specjalista musi dokonać pogłębionego wywiadu z samym dzieckiem, jak i jego rodzicami. Wykonuje poszczególne testy psychologiczne, ocenia wpływ symptomów na codzienne funkcjonowanie, sprawdza czas ich trwania i wyklucza zaburzenia o podobnych objawach.

Terapia dzieci z ADHD w Warszawie

Terapia dla dzieci w Warszawie jest prowadzona przez doświadczonych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii i psychiatrii. Eksperci uczą koncentracji i samokontroli. Co istotne, terapia zwykle uwzględnia także rodziców, ponieważ wychowanie dziecka z ADHD może być też dość dużym obciążeniem dla nich. Specjaliści dodatkowo uczą opiekunów o metodach wychowania i nauczania. Dzięki temu maluch może rozwijać samokontrolę nie tylko na sesjach z terapeutami, ale też w domu, razem ze swoimi najbliższymi.