Zaburzenia rozwojowe u dzieci - Asperger i autyzm

Zaburzenia całościowe zaburzeń rozwojowych u dzieci, do których należą zarówno autyzm dziecięcy jak i zespół Aspergera. Mogą one pojawić się na różnym etapie rozwoju dziecka, w momencie niemowlęcym bądź dzieciństwie. Autyzm jest dominującym zaburzeniem wśród całościowych zaburzeń rozwojowych. Nieprawidłowy rozwój i zaburzenia pojawiają się w ciągu pięciu lat życia dziecka. Diagnoza ta następuje już w wieku przedszkolnym, a przejawia się różnymi objawami z zakresu nieprawidłowych interakcji i zachowań dziecka.

Zaburzenia rozwoju dziecka - leczenie

Zaburzenia rozwojowe u dzieci - diagnoza

U dzieci, które w wieku 3 lat przejawiają deficyty społeczne, a także są u nich zauważalne opóźnienia rozwoju mowy można podejrzewać autyzm. Jednak niezbędny jest kontakt ze specjalistą w celu rzetelnej diagnozy. Innymi objawami mogą być także zobojętnienia na matkę, brak zainteresowania zabawkami, a także brak interakcji. Dzieci te mogą także przejawiać zachowania autodestrukcyjne takie jak np. gryzienie się, a także zachowania autostymulujące, które przejawiają się kręceniem się w kółko czy bujaniem się.

Zaburzenia rozwoju dziecka - leczenie

Leczenie może polegać na poszerzeniu umiejętności społecznych, a także zdolności komunikacyjnych. Specjalista zajmujący się leczeniem powinien wspierać rozwój poznawczy dziecka, a także zminimalizować jego problemy sensoryczne. Niezwykle istotny jest także prawidłowy rozwój ruchowy dziecka. W konkretnych przypadkach lekarz psychiatra wprowadza leczenie farmakologiczne, mające na celu leczenie objawów związanych z lękiem i zaburzeniami emocji. Leczenie obejmuje również rodziny dziecka z zakresu akceptacji i psychoedukacji.

Terapia w Warszawie dla dzieci i młodzieży

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie to miejsce pełne empatycznych profesjonalistów. Specjalizuje się w każdym aspekcie związanym z ułatwieniem funkcjonowania dzieciom i młodzieży z Zespołem Aspergera, bądź autyzmem. Oferują kompleksową diagnozę przez specjalistów psychiatrii i psychologii. Zapewniamy także indywidualnie dostosowany do dziecka program psychoterapii. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, lekarz psychiatra przepisze leczenie farmakologiczne pomagające dziecku wyrównać kwestie związane z emocjami.